Lidmaatschap

Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap

Belangenbehartiging

De VEN behartigd de belangen van haar leden waarbij wordt gestaan voor het bevorderen van de professionaliteit van de sector.

Toezicht

Daarnaast ziet de vereniging toe op de rechtsmatige uitvoer van vergunningverlening en handhaving en kan daar, indien nodig, haar leden bijstaan middels een interne vakkundige jurist.

Ontwikkeling

Sinds 2021 zijn er verschillende werkgroepen in het leven geroepen welke worden aangestuurd door het bestuur van de VEN. Bij deze werkgroepen kunnen alle leden zich aansluiten om gezamenlijk tot inzichten en oplossingen te komen.

Binnen deze groepen wordt nagedacht over o.a.  -vergroening, -T1 & T2 veiligheidsafstanden, -APV ontwikkelingen etc.

Kennislab

Op het beveiligde gedeelte van de website van de VEN krijgen haar leden toegang tot een uitgebreid Kennislab. Hierin wordt alle relevante informatie over onze branche ter beschikking gesteld. Denk hierbij aan documenten over -wetgeving, -transport, diverse onderzoeksrapporten.

Korting

Als lid van de VEN profiteer je van extra kortingen voor opleidingen en bijscholingen.

Wat verwachten wij van onze leden

Alle leden van de Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland staan voor het bevorderen van de professionaliteit van de sector waarbij de statuten en reglementen van de vereniging nageleefd moeten worden waarbij de belangen van de vereniging niet geschaad dienen te worden.

Daarnaast verwachten wij van de leden een actieve rol in te nemen binnen de vereniging.

Lid worden

Om lid te kunnen worden van de Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland dien je een onderneming te hebben welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel waarbij de onderneming in het bezit is van een toepassingsvergunning en een door KIWA erkend persoonsgebonden vuurwerkcertificaat. Daarnaast dien je een geldige bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering te hebben.

De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 750,- per kalenderjaar.