Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland
Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland

Wet - regelgeving en opleiding

Kenniscentrum InfoMil zoek op: vuurwerk
 
Hier vind u alles over het vuurwerkbesluit, wijzigingen vuurwerkbesluit, ministeriele regeling.
 
Voor informatie over pyrotechnische opleidingen zie de site van het opleidingsinstituut : www.vcm.nl te Leusden.
 
Voor informatie vanuit het ministerie van I en M voorheen VROM zie: www.ienm.nl
 
Voor informatie over Kiwa-certificering zie: www.kiwapersoonscertificering.nl
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actal minder regeldruk
 
 
PERSBERICHT
Den Haag, 1 juli 2013

Schietlijst vuurwerk nodeloos ingewikkeld

De regels voor het afsteken van evenementenvuurwerk zijn nodeloos ingewikkeld. Zonder concessies te doen aan de veiligheid van de mens en de gevolgen voor het milieu kan de uitvoering een stuk eenvoudiger. Ondernemers zijn onnodig veel tijd kwijt met het aanvragen van de toestemming. En ook het doorgeven van wijzigingen is onnodig moeilijk. Vooral de ‘schietlijst’ kan een stuk eenvoudiger. Dit concludeert Actal in zijn advies over ‘Verminder regeldruk bij vuurwerkevenementen’.

Maak de aanvraag eenvoudiger
Om evenementenvuurwerk te mogen afsteken vragen ondernemers ontbrandingstoestemming aan. Daarbij moeten zij ook gegevens aanleveren die de overheid al in haar bezit heeft, bijvoorbeeld een kopie van hun toepassingsvergunning. Daarnaast mogen zij wijzigingen in het draaiboek tot uiterlijk 4 werkdagen vóór het evenement doorgeven. Maar regelmatig moet er juist op het laatste moment iets veranderen, bijvoorbeeld door de lokale weersomstandigheden. Jan ten Hoopen: “Die dubbele uitvraag van gegevens komen we vaak tegen. De overheid moet geen gegevens vragen die zij al heeft. Verder zijn juist bij grootschalige evenementen de omstandigheden op de dag zelf bepalend voor een veilig verloop. Dat je als ondernemer dan een wijziging niet meer kan doorgeven, is frustrerend en werkt mogelijk contraproductief. Die onnodige belemmeringen moeten we echt afschieten!”

De schietlijst schiet zijn doel voorbij
Bij een ontbrandingsmelding vullen ondernemers ook de ‘schietlijst’ in. Per artikel vullen zij allerlei gegevens in, zoals: fabrikant, artikelnummer, gewicht, kaliber, e.d. Zelfs voor het minst gevaarlijke vuurwerk – consumentenvuurwerk – moeten ondernemers de schietlijst volledig per artikel invullen. Jan ten Hoopen: “De vraag is of het toegevoegde waarde heeft om ook het minder gevaarlijke vuurwerk op artikelniveau in de schietlijst op te nemen. Het is onduidelijk waarom het niet volstaat om alleen het gevaarlijkste vuurwerk te vermelden. Mijn advies aan de overheid is: onderzoek de mogelijkheden om tot een vereenvoudiging te komen, zodat ondernemers beter met de regels uit de voeten kunnen”.
_________________________________________________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het College, Rudy van Zijp, 06-4460 6491. Het advies ‘Verminder regeldruk bij vuurwerkevenementen’ is aangeboden aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en in afschrift gestuurd aan de Minister van Economische Zaken en de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Advies en persbericht zijn ook gepubliceerd op www.actal.nl.

Dit is een persbericht van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk. Actal adviseert de regering en Staten-Generaal om de regel¬druk zo laag mogelijk te maken voor bedrijven, burgers, en professionals in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid.