Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland
Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland

Voordelen lidmaatschap

Een sterke organisatie die overlegt pleegt met overheidsinstanties over wet- en regelgeving.

Toeziet op rechtmatige uitvoering van vergunningverlening en handhaving.

Juridische ondersteuning geeft met eigen vakkundige advocaat.

Belangbehartiging voor leden in wet- en regelgeving tevens promotionele activiteiten.