Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland
Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland

Vergunningen voor evenementenvuurwerken

Alle bedrijven die bij de VEN zijn aangesloten beschikken over een toepassingsvergunning die door het ministerie van I & M wordt afgegeven. Deze vergunning is afgegeven op basis van deskundigheid, voldoende verzekerd zijn en waarborgen van veilig werken met professioneel vuurwerk.

Voor elk vuurwerkevenement is een ontbrandingstoestemming nodig. Deze toestemming wordt door het bedrijf dat daarvoor een opdracht krijgt aangevraagd in de Provincie waar het evenement zal plaatsvinden. Voor deze aanvraag moet een zeer gedetailleerde procedure worden gevolgd die ruimschoots van te voren (14 weken) moet worden ingediend. Voor deze procedure moet er een situatietekening, een uitgebreide schietlijst van de te gebruiken artikelen, de toepassingsvergunning van het bedrijf, een verzekeringsbewijs met voldoende dekking, lijst certificaathouders en waarborgen voor veilig werken met professioneel vuurwerk bij de desbetreffende Provincie worden overlegd.

Voor kleine evenementen met consumentenvuurwerk bestaat de mogelijkheid om dit met een melding 14 dagen voor aanvang bij de Provincie te doen.

Nadat de vergunning is afgegeven dient het evenement gemeld te worden bij het LMIP (Landelijk Meld- en Informatie Punt) vuurwerk van het ministerie van I&M.

Voor alle professionele vuurwerken worden de producten vanuit de opslagplaatsen in Duitsland en België aangevoerd. In Nederland zijn nog steeds geen mogelijkheden om professioneel vuurwerk te kunnen opslaan.

U ziet het, achter de schermen wordt veel werk verzet om u te laten genieten van een zeer veilige en professionele vuurwerkshow.