Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland
Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland

Afstanden

Naar aanleiding van de ramp in Enschede heeft de belangstelling voor afstandstabellen weer volop aandacht gekregen.

De tabellen worden gehanteerd om ongewenste effecten ten opzichte van derden te voorkomen. Naar aanleiding van de vuurwerkramp heeft binnen Nederland een enorme kentering plaats gevonden en is heel veel studie en tijd gestoken in dit onderwerp.

De Nederlandse overheid heeft een default-tabel samengesteld welke vanaf juli 2002 gehanteerd dient te worden. Dat afstanden hierbij meer dan ruim gemeten zijn, moge duidelijk zijn. U zult het al gemerkt hebben… het publiek staat op heel grote afstand van de afsteekplaats. In het veld wordt hierbij zelfs gebruik gemaakt van laserkijkers met afstandmeters. 
Voor de VEN leden een extra uitdaging om deze wijzigingen te beantwoorden met nog meer passie en creativiteit om een prachtige show neer te zetten! Per locatie en de te gebruiken artikelen kunnen de afstanden heel veel verschillen.

De VEN leden kunnen u volledig inlichten over de te hanteren afstanden.